Reference: 1664/1999/1

Judgement Details


Date
08/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
HAYMAN EMANUEL ET vs CARUANA MARY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SERVIGI, IL-BENI FORMANTI PARTI MILL-KOMUNJONI TAL-AKKWISTI TAD-DEBITUR JAGHMLU TAJJEB GHALL-HLAS TA` DAN ID-DEJN - SERVIGI, LEGITTIMU KONTRADITTUR
Summary
Kundanna ghall-hlas ta' servigi tammonta ghal rimedju ta` natura civili. L-Art. 1327(f) tal-Kap. 16jiddisponi li kull dejn jew indenizz dovut bhala rimedju civili minn xi wahda mill-partijiet fiz-zwieg meta dak l-indennizz ma jkunx dovut bhala rimedju civili dwar reat li jkun sar bir-rieda, huwa dejn li ghalih jaghmlu tajjeb il-beni formanti parti mill-komunjoni tal-akkwisti. Ghalhekk, il-konjugital-werrieta ta' persuna li tkun inghatat servigi huma legittimi kontraditturi f'kawza ghall-hlas ta` kumpens ghal dawk is-servigi, minkejja li huma ma jkunux werrieta ta' dik il-persuna mejta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info