Reference: 1328/2003

Judgement Details


Date
25/03/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
COMPUTER EVOLUTION CENTRE LTD vs SCHEMBRI GODWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL
Summary
1. Il-kontumacja ma tistax tigi gustifikata jekk kienet volontarja;

2. Anqas tista' tigi skuzata jekk almenu kolpuza;

3. Biex ikun hemm lok ghal gustifikazzjoni hemm bzonn li tigi pruvata kawza gusta;

4. Din il-kawza gusta ghandha tkun tikkonsisti f'impediment legittimu;

5. L-impediment biex ikun legittimu ghandu jkun indipendenti mill-volonta tal-kontumaci;

6. L-izball mhux impediment legittimu jkun ma jkunx invincibbli;

7. Dan l-impediment legittimu jista' jkun una necessita' impellente di chiamata ad altri doveri imprescindibili;

8. L-impossibilita' li wiehed jidher ghas-subizzjoni jew almenu d-diffikolta' gravi biex tista' tikkostitwixxiimpediment legittimu ghandu jkun fiziku u eccezjonalment biss tista' tkun morali;

L-izball tal-konvenut irid ikun wiehed "invincibbli", u fin-nuqqas, il-konvenut ma jitqies li jkun iggustifikal-kontumacja tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info