Reference: 1133/1993/2

Judgement Details


Date
25/03/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ZAMMIT PACE REMIGIO DR. NOMINE vs FAVA REGINALD ET NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, HSARAT F` FOND ADJACENTI - PERKOLAZZJONI TA` ILMA - DANNI, RESPONSABILITA` TA` L-OKKUPANT GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - FATT TA` TERZ
Summary
Il-manutenzjoni tal-katusi ta' l-ilma tax-xita jaqa' fid-doveri ta' l-inkwilin u jekk issehh hsara ghax inkwilin inkun naqas minn dan id-dover, allura l-inkwilin ikun responsabbli. Anke jekk jigi argumentat li l-manutenzjoni tal-katusi kien obbligu tas-sid, dan l-argument ma jaggevolax il-pozizzjonita' l-inkwilin ghax skond l-artikolu 1565 tal-Kodici Civili, l-inkwilin ghandu obbligu, taht pienali jkun responsabbli ghad-danni fin-nuqqas, li jirraporta lis-sid minghajr dewmien kull hsara li tigri fil-fond tieghu.

Il-konvenut ma jista jaddebita l-ebda htija fuq terz meta jonqos li jsejjah lil tali persuna fil-kawza. Id-difiza tat-terz injot mhix sostenibbli ghaliex il-kawza hija bejnil-kontendenti u l-ebda parti mit-tort ma tista' tigi addebitata lil xi hadd li ma hux fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info