Referenza: 375/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/03/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
DEGABRIELE MARLENE vs CASSAR MARIELLA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI DA PARTI TAS-SID - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - HANUT LI JINTUZA BHALA MAHZEN - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - LOKAZZJONI, META HANUT JINFETAH SPORADIKAMENT
Fil-Qosor
Fejn talba tkun ghar-rizoluzzjoni ta' lokazzjoni jew rilokazzjoni, u konsegwenti zgumbrament tal-inkwilin waqt il-kors taghhom tali azzjoni, kif dejjem gie ritenut, hi ta' kompetenza tat-tribunali ordinarji.

Precizati dawn il-konsiderazzjonijiet ta' fatt, hemm provdut fl-Artikolu 1554 tal-Kodici Civili illi l-kerrej kellu jinqeda bil-haga mikrija bhala missier tajjeb tal-familja u ghall-uzumiftiehem fil-kuntratt (sottolinejar tal-Qorti). Jissokta imbaghad jigi preskritt fl-Artikolu 1555(1) illi jekk il-kerrej jaghmel mill-haga mikrija uzu xort'ohra minn dak li ghalih hi qieghda, u cioe` ghal destinazzjoni differenti minn dik akkordata sid il-kera seta' jitlob il-hall tal-kuntratt.

Min ikollu hanut adibit ghall-bejgh tal-merkanzija, u mbaghad izommu maghluq ghal zmien bosta,u jkompli juzah bhala ghall-hazna biss u mhux proprju ghal bejgh, jigi li biddel id-destinazzjoni tieghu.

Hu ormai pacifiku illi fejn kirja tkun saret ghal skop ben definit u li jkun infatti jikkostitwixxi element vitali tal-ftehim bejn il-lokatur u l-inkwilin, dan tal-ahhar ma setax unilateralment ibiddel id-destinazzjoni li ghalih il-fond ikun inkera. Kien biss allura fejn ma kienx hemmtali ftehim - li ma hux il-kaz taht ezami - li l-inkwilin seta' jbiddel id-destinazzjoni tal-fond unilateralment marte proprio.

Issa hu minnu li patt miftiehem fi skrittura jista' jigi varjatjew rinunzjat bl-accettazzjoni u approvazzjoni ta' sid il-kera. Tali accettazzjoni dwar bdil ta' uzu tal-fond ghandha pero` dejjem tkun "manifesta u mhux dubbjuza".

Fuq kollox, "l-oneru tal-prova li tali uzu sar bil-konsapevolezza, akkwiexenza jew kunsens tacitu jew espress ta' sid il-kera,kien jaqa' fuq l-inkwilin".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni