Reference: 300/1988/2

Judgement Details


Date
17/03/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AZZOPARDI VELLA ESTELLE ET vs MUSCAT MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, SKOP TA` L-AZZJONI
Summary
F'materja ta' spoll il-fini jibqa' dejjem dak li tigi akkordata l-protezzjoni tad-dritt tutelabbli uli jigi, fuq kollox, restawrat l-istat tal-pussess li jkun gie skonvolt jew turbat. Hu mistenni ghalhekk illi b' gudizzju u b' gustizzja jigi accertat illi kemm jista' jkun, anke jekk l-onerozita zejda ghandha sa fejn konsiljabbli tigi evitata, ikun gwidat mill-htiega ta' repristinar adegwat tal-qaghda antecedenti ghall-att spoljattiv. Gjaladarba restituzzjoni per intero mhix possibbli minhabbal-istat modifikatrici tas-sottoswol, huwa indikattiv illi min, bhall-atturi, kien vittma ta' l-ispoll, dan ghandu jottjeni fil-konkret xi forma ta' riparazzjoni ntegrattiva ghat-telf subit. Wieheddejjem ma ghandux jinsa illi min issubixxa l-fatt illecitu ghandu b' gustizzja dritt jirreklama dakil-vantagg pre-ezistenti li kellu u li minnu gie privat b' rizultat ta' l-istess fatt skonvolgenti soffert;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info