Reference: 91/2000/1

Judgement Details


Date
09/03/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs TONNA EMANUELA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
LICENZJA TA` HANUT, RESPONSABILITA` TAL-LICENZJAT
Summary
Min jiggestixxi hanut tal-grocer ghandu l-obbligu li jara li prodotti konsistenti f'halib, hobz u oggetti simili ma jithallewx barra. Dan peress li gja' la darba hawnhekk qeghdin fil-kamp tal-kontravvenzjonijiet, il-licensee tal-hanut jibqa' kriminalment reponsabbli ghal dak kollu li ghandu x'jaqsamma' dak il-hanut izda huwa ma jisghax jinstab kriminalment responsabbli ghall-eghmil ta'haddiehor,cioe' ta' xi haga li ma ghamlix hu w li ma kellux kontroll fuqha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info