Reference: 3/2003

Judgement Details


Date
10/03/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MUSCAT SAVIOUR ET vs COMMONWEALTH EDUCATIONAL SOCIETY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATTI FUQ L-GHATBA TAL-BIEB, PROVA TAT-THASSIR PERMEZZ TA` ITTRA - PROVA, PROVA TAL-KONSENJA TA` ITTRA MHUX REGISTRATA
Summary
L-Artikolu 8 ta' l-Att dwar il-Kuntratti fuq l-Ghatba tal-Bieb jipprovdi li:

8. (1) Kuntrattmaghmul fuq l-ghatba tal-bieb ma jkunx jorbot u konkluziv jekk dan jithassar mill-konsumatur kif provdut f'dan l-artikolu: sakemm it-thassir isir fi zmien hmistax il-gurnata mid-data tal-kitba privata, jew f'dak iz-zmien itwal li jista' jigi stipulat fil-kitba privata.

(2) It-thassir ta' kuntratt fuq l-ghatba tal-bieb jista' jsir b'kull mod sakemm titwassal sew l-intenzjoni mill-konsumaturlillbejjiegh bieb b'bieb jew lill-kummercjant li f'ismu l-bejjiegh ikun qieghed jagixxi. It-thassirjista' jsir bil-fomm, permezz ta' messagg bit-telefon jew telefax, jew bil-kunsinna, sew bl-idejn sew bil-posta ordinarja jew registrata fl-indirizz permanenti tal-bejjiegh jew talkummerc jant bieb b'bieb, ta' avviz ta' formola ta' thassir li tkun iffirmata mill-konsumatur jew minn xi persuna li tkun debitament awtorizzata li tirrapprezentah.

Fil-provi cirkostanzjali jew indizzjarji hemm il-"presumptio hominis vel facti", importanti ghall-Qrati, li proof of postage is proof of delivery uallahares ma kienx hekk.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info