Reference: 1171/2002/1

Judgement Details


Date
10/03/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ALLIED INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs BORG GRECH EVELLINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, DOKUMENT MHUX KONFERMAT BIL-GURAMENT TA` MIN KITBU - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, NATURA TAL-PROCEDURI
Summary
Il-konferma bil-gurament mhiex rekwizit sine qua non ghall-ammissibilita` bhala prova, u fin-nuqqasta' kontestazzjoni, il-Qorti ghandha tkun libera li taccettahom u li taghmel l-inferenzi li legittimament hu konsentit li taghmel. Dan b'referenza ghall-iskizz u r-rapport tas-Surgent li jkun investiga l-kaz u li bhala recorder tar-'res gestae' kien fid-dover tieghu, bhala parti mill-investigazzjoni, li jaghmel.

Il-procedura quddiem it-Tribunal ghal Talbiet Zghar hija procedura sommarja bikriterji kemm xejn differenti minn dawk previsti mil-ligi u adoperati fil-Qrati ordinarji. Hu fil-fatt manifest mill-Att V ta' l-1995 illi f'kazijiet ta' talbiet zghar quddiem tribunal specjali mahluq ad hoc it-Tribunal jimxi bl-anqas formalizmu possibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info