Reference: 10/2000/1

Judgement Details


Date
26/02/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI ALEXANDER
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, KAWZA PROSSIMA U IMMEDJATA TAL-INCIDENT - KOLLIZJONI, SORPASS - KOLLIZJONI, TERZO IGNOTO
Summary
Il-fatt li haddiehor ukoll kien negligenti ma jgibx fix-xejn ir-responsabbilta` ta' sewwieq, basta,naturalment, li n-negligenza ta' tali sewwieq kienet kawza efficjenti, ghall-anqas in parti, tal-habta:

Meta sewwieq jiddeciedi li jaqbez vettura li tkun quddiemu hu ghandu jaghmel din il-manuvra ta' sorpass meta jkun assolutament cert li fl-esekuzzjoni ta' l-imsemmija manuvra ma hu ser johloq perikolu ghal hadd.

Biex jista' jinghad li ma kienx hemm in-ness ta' kawza u effett bejn il-habta u l-mewt, in-novus actus interveniens irid ikun tali li jikser kompletament il-katina bejn il-habta (u l-offizi li dak li jkun garrab fil-habta) u l-mewt. S'intendi, jista' jigri li l-individwujmut kemm minhabba l-konsegwenzi naturali ta' dawk l-offizi kif ukoll minhabba xi haga li tinqala'wara u li ma tkunx konsegwenza naturali ta' dawk l-offizi, f'liema ipotesi xorta wahda jkun hemm in-ness ta' kawza u effett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info