Reference: 265/2000/1

Judgement Details


Date
21/02/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PROVI, XHIEDA MIGBURA MINN ESPERT
Summary
Meta l-Qorti tal-Magistrati, sew bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif ukoll bhala Qorti Istruttorja, taghti s-setgha lill-perit li jircevi dokumenti u jisma' x-xhieda taht gurament quddiem l-imputat, "il-qorti ma ghandhiex titlob aktar provi dwar id-dokumenti hekk prodotti jew terga' tezamina x-xhieda hekk mismugha, sakemm il-qorti ma tqisx li dan ikun mehtieg jew sakemm l-imputat ma jaghmilxtalba li jsir dan" (Art. 650(5) tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info