Reference: 1642/1998/1

Judgement Details


Date
27/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
LOMBARD BANK MALTA PLC vs EURIMPEX LIMITED NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
TITOLU EZEKUTTIV, KUNTRATTI B`TERMINU GHALL-PAGAMENT
Summary
L-Artikolu 253(b) tal-Kap. 12 jiddisponi li huma titoli ezekuttivi:

"il-kuntratti rcevuti minn nutar pubbliku ta' Malta, jew minn ufficjal pubbliku iehor awtorizzat li jircevihom, meta l-kuntratt huwa dwar dejn cert, likwidu u li ghalaq, u ma jikkonsistix f'esekuzzjoni ta' fatt;"

In vista tal-fatt li l-Artikolu 253(b) tal-Kap. 12 jirreferi ghal kuntratti fejn id-dejn huwa cert, likwidu u li ghalaq u ghalhekk meta jkun hemm ftehim fuq terminu rigward il-pagament il-kreditur ma jistghax jitlob li tkun esegwita l-obbligazzjoni qabel l-eghluq ta' dak it-terminu. Konsegwentement unavolta li l-kreditur ma setghax jitlob l-esekuzzjoni tal-obbligazzjoni qabel l-eghluq tat-terminu lif'dan il-kaz kien gie estiz bi ftehim ta' pagamm b'rati soggett ta' klawzola ta' dekadenza, kien carli ma setghax jinghad li l-kreditu kien ghalaq u li allura kien dovut, qabel ma jkun gie verifikatgudizzjarjament li c-cirkostanzi li provokaw id-dekadenza kienu sehhew. F'dan il-kuntest il-frazi 'uli ghalaq' kellha tigi bi precizjoni nterpretata. Il-ligi ma titkellimx fuq kuntratt dwar dejn cert, likwidu u li jaghlaq imma fuq dejn cert, likwidu u li jkun definittivament ghalaq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info