Reference: 86/1994/1

Judgement Details


Date
27/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CURMI NOEL ET vs ELLIS DR. JOSEPH ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DEKADENZA TA` SENTEJN GHALL-EZERCIZZJU TAL-AZZJONI TAHT L-ART. 1390 - BEJGH, TERMINU TA` DEKADENZA GHALL-AZZJONI FUQ IL-BAZI TAL-BEJGH TA` OGGETT MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA
Summary
L-Artikolu 1390 tal-Kap. 16 jiddisponi li:

"Jekk il-haga li l-bejjiegh igib biex jikkunsinnama tkunx tal-kwalita` mwieghda, jew ma tkunx bhall-kampjun li fuqu l-bejgh ikun sar, ix-xerrej jista' jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jircievi l-haga bi prezz anqas fuq stima ta' perit".

L-Artikolu 1047 tal-Kap. 16 jiddisponi li:

"1407. (1) L-azzjoni li tmiss lill-bejjiegh ghaz-zieda tal-prezz, u dik li tmiss lix-xerrej ghat-tnaqqis tal-prezz jew biex jerga' lura mill-kuntratt, tintilef eghluq sentejn minn dakinhar tal-kuntratt."

Il-perijodu ta' sentejn stabbilit fl-artikolu 1407 tal-Kodici Civili hu perijodu ta' dekadenza bir-rizultat li jekk il-kompratur jonqos li jezercita d-dritt moghti lilu bl-Artikolu 1390 kontra l-venditur fi zmien sentejn ma jistax jezercita l-istess dritt "per via di azione" u anqas "per eccezione" wara li jkun iddekorra dak it-terminu.

Dan it-terminu jibda jghaddi mid-data tal-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info