Reference: 2/2003

Judgement Details


Date
25/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI DORIS vs SCERRI CETTINA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, NUQQAS DA PARTI TA` MIN IQAJJEM L-ILMENT - TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, KUNCETT TA` GUSTIZZJA NATURALI
Summary
Ma kienx bizzejjed illi jirrizulta lil din il-Qorti illi t-Tribunal ikun mar kontra xi principji tal-gustizzja naturali fil-kondotta tal-proceduri quddiemu, imma kien jehtieg illi tali azzjoni tkun ippregudikat b'mod serju l-jeddijiet ta' min ikun appella. Una volta ma jirrizultax li kien hemm ksurtal-principju tal-gustizzja naturali fis-smiegh tal-kaz - pregudizzju dan li minn natura tieghu kellu jkun wiehed procedurali u mhux sostanzjali - ma kienx il-kaz li din il-Qorti tiddiskuti l-gravita` tal-pregudizzju ghax dan kien mill-atti eskluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info