Reference: 339/2002/1

Judgement Details


Date
25/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VIDEO-ON-LINE LTD vs GILES IAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, RAPPORT BEJN SOCJETA` U D-DIRETTURI TAGHHA - SOCJETA` KUMMERCJALI, RESPONSABILITA` TA` MIN JAGIXXI F`ISEM KUMPANNIJA LI MA TKUNX GHADHA GIET REGISTRATA
Summary
Huwa indiskuss illi direttur f'socjeta` huwa meqjus bhala mandatarju tas-socjeta` fir-relazzjonijietinterni ma' dik is-socjeta` filwaqt li huwa kkunsidrat bhala r-rapprezentant ta' dik is-socjeta` fir-relazzjonijiet taghha ma' terzi persuni.

Dan pero` jirresupponi l-ezistenza tas-socjeta` ghal finijiet u effetti kollha tal-ligi.

Inkella, japplika l-Artikolu 78 ta' l-Att XXV ta' l-1995 (Kap 386) li jipprovdi hekk:-

"Il-persuni kollha li jmexxu negozju jew jaghmlu ftehim taht isem jew ghan-nom ta' kumpanija li dwarha ma jkunx inhareg certifikat ta' registrazzjoni taht danl-Att, jew qabel id-data murija fic-certifikat tar-registrazzjoni bhala d-data li fiha dik il-kumpanija ghandha tibda ssehh, ikunu, sakemm ma jkunx miftiehem xort'ohra, personalment u solidalment responsabbli dwar terzi ghall-atti maghmula taht dak l-isem".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info