Referenza: 298/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/02/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
DARMANIN JOSEPH R. vs CAUCHI GINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL, ELEMENTI TAL-AZZJONI CIVILI - LIBELL, TALBA GHAL RETTIFIKA
Fil-Qosor
Hu pacifiku f'materja ta' ingurja permezz tal-istampat illi l-attur li jhossu malafamat ma kellux jaghmel haga ohra biex isostni d-domanda tieghu hlief li jipprova li l-artikolu jew ahbar mxandra kienet ingurjuza. Sodisfatta din il-prova huwa, mbaghad, dmir tal-konvenuti li jikkombattuha bil-mezzipermessi mil-ligi biex jevitaw il-konsegwenzi tal-agir taghhom.

Opportunement, jigi osservatukoll illi fl-ambitu tad-drittijiet tal-bniedem, tutelati mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni, u ahjar mfissra mill-kazistika tal-Qorti Ewropeja, hemm, oltre spazju ampju lid-dritt tal-espressjoni,d-drittjiet li bniedem f'socjeta` ghandu jkollu tal-immagini, l-isem, l-unur u r-reputazzjoni tieghu.

Biex id-divulgazzjoni bi kwalsiasi mod ta' informazzjoni titqies ezercizzju lecitu tad-dritt liberu tal-espressjoni jridu jikkonkorru s-segwenti kondizzjonijiet:-

a) il-verita` oggettiva tal-fatti esposti basta li din tkun ir-rizultat ta' ricerka diligenti u serja dwar fatti fil-kompletezza taghhom;

b) l-interess tal-pubbliku li jinghata gharfien tal-fatti;

c) il-korrettezza jew kontinenza tal-espressjoni tal-fatti. Dan fis-sens illi din tkun tissodisfa l-interessgenerali tal-konoxxenza tal-fatti determinanti ottenuti wara indagini orjentata li tgharaf dak li huta' rilevanza.

Il-libellant ma jistax jippretendi illi seta' jezimi ruhu mir-responsabilita`ghall-malafama minnu kommessa billi jippretendi li l-attur seta' dejjem kiteb lill-editur tal-gazzetta u jitlob li tigi ppubblikata rettifika. Dan ir-rimedju, illi l-ligi wkoll tipprevedi, ma kien bl-ebda mod jissostitwixxi jew jaghmel tajjeb ghad-dritt li persuna malafamata kellha ghar-rizarciment tad-danni. Dan ghaliex pajjiz demokratiku kien jixraqlu li jkollu stampa hielsa imma stampa responsabbli li kienet obbligata wkoll, illi entro l-limiti stabbiliti, topera fir-rispett xieraq tal-persuni li jattiraw l-attenzjoni taghha bhala oggett ta' kritika jew kumment.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni