Reference: 162/2000/1

Judgement Details


Date
13/02/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs BUSUTTIL DAVID
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURI KRIMINALI, INTERRUZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI - PROCEDURI KRIMINALI, INTERRUZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI - META L-IMPUTAT JEW AKKUZAT JINHEBA JEW ISIEFER
Summary
Biex mandat ta' arrest jikser il-preskrizzjoni mid-data tal-hrug tieghu jehtieg li jigi stabbilit lil-istess mandat ma setax jigi ezegwit minhabba li l-persuna koncernata tkun inhbiet jew tkun telqetminn Malta. Kif appena ssir il-prova fil-qorti ta' tali impediment ghall-ezekuzzjoni tal-mandat, il-preskrizzjoni terga' tigi interrotta.

Ma huwiex il-fatt li l-qorti tiddikjara li l-mandat ghadu "in vigore" li jerga' jikser il-preskrizzjoni, izda hija l-prova maghmula fil-qorti li dak il-mandat ma giex ezegwit minhabba li l-imputat jew akkuzat ikun inheba jew telaq minn Malta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info