Reference: 249/2000/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MICALLEF CARMEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
RICEVUTA FISKALI, NUQQAS TA` HRUG TA`
Summary
Jekk klient, minghajr il-kunsens ta' min hu obbligat li johrog ir-ricevuta fiskali, jitlaq il-flus fuq il-bank u johrog 'l barra mill-hanut, ikun hemm l-impossibilita` li dak li jkun jaghtih (lill-klient) l-ircevuta, ghalkemm jibqa' dejjem l-obbligu li l-bejgh jigi registrat minnufih fil-cash register sabiex ghall-anqas tinhareg l-imsemmija ricevuta. Dan ifisser ukoll li min hu obbligat li johrogu jaghti l-ircevuta fiskali, jekk jara li persuna ser titlaq il-flus u tohrog 'l barra, ghandu, bhala minimu, jistieden lil dik in-nuqqas ta' tali gest, il-qorti tkun korretta jekk tikkonkludi bhala fatt li l-persuna li kellha tohrog u taghti l-ircevuta lill-klient ma kellhiex l-intenzjoni li taghmel hekk.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info