Reference: 206/2000/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, PIZ TA` - SERQ, KURRENT ELETTRIKU - SERQ, TBAGHBIS FIL-METER TAL-ELETTRIKU
Summary
Jekk il-Prosekuzzjoni jirnexxielha tipprova l-ezistenza ta' mezzi qarrieqa u ta' tbaghbis fil-meterikun jinkombi fuq l-appellant/akkuzat illi jipprova illi fil-fatt ma kienx ikkommetta tbaghbis fil-meter u serq ta' kurrent elettriku ghad-dannu tal-Korporazzjoni Enemalta u dan in vista tal-provvediment ta' l-Artikolu 264 (2) tal-Kapitolu 9, ai termini ta' liema provvediment l-oneru tal-prova jirrovexxja ruhu fuq l-appellant jekk prima facie jirrizulta illi kien hemm tbaghbis fil-meter u tirrizulta wkoll l-ezistenza ta' mezzi qarrieqa illi jistghu jkunu intizi biex isir serq ta' kurrent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info