Reference: 1043/1997/1

Judgement Details


Date
20/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
SAID SILVAN ET vs BONELLO GHIO ALBERTO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, AZZJONI GHAD-DANNI TISTA` BISS ISSIR META L-BEJGH MA JKUNX JISTA` JSIR IZJED
Summary
Gie diversi drabi deciz li li talba ghad-danni wara konvenju mhux sostenibbli jekk ma tigix segwital-procedura kollha li hi indikata fl-imsemmi artikolu 1357 u cioe li ssir interpellazzjoni b'att ufficjali qabel ma jiskadi l-konvenju u tigi presentata citazzjoni fiz-zmien li trid il-ligi.

Skond il-gurisprudenza jekk ma jsirux il-proceduri kollha li trid il-ligi, cioe' l-att gudizzjarju u c-citazzjoni, l-konvenju jitlef l-effikacja tieghu u jiskadi u malli hekk jiskadi il-partijiet jergghu lura ghal posizzjoni taghhom kif kienet qabel ma gie ffirmat l-istess konvenju. Il-ligi tikkontempla danni naxxenti minn konvenju biss meta l-bejgh ma jkunx jista jsir izjed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info