Reference: 1601/2000/1

Judgement Details


Date
16/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
BUSUTTIL IAN ET vs TALIANA CARMEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, NUQQAS DA PARTI TA` MIN IQAJJEM L-ILMENT - SENTENZA, NULLITA` TA` - META S-SENTENZA TKUN SOSTANZJALMENT GUSTA
Summary
Eccezzjoni ta' nullita` ta' sentenza tal-prim istanza tista` titressaq quddiem qorti fi grad ta' appell izda l-Artikolu 790 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi li "dik l-eccezzjoni ma ghandhiex tintlaqa' jekk is-sentenza tkun gusta fis-sustanza taghha, hlief jekk l-eccezzjoni tkun ibbazatafuq nuqqas ta' gurisdizzjoni jew fuq nuqqas ta' citazzjoni, jew fuq illegittimita` ta' persuna jew fuq li s-sentenza ta' l-ewwel qorti hija extra petita jew ultra petita jew fuq kull difett iehor li jippregudika l-jedd ta' smigh xieraq."

L-Artikolu 165 tal-Kap 12 jipprovdi li wara l-eghluq tal-procedura bil-miktub, il-qorti tista' tikkoncedi lill-parti, li hekk titlob, li tipprezenta notata' sottomissjonijiet fiz-zmien li jigi moghti mill-istess qorti.

Il-parti li tonqos mill-obbligi taghha ma tistax tippretendi li ma kienx hemm smigh xieraq fil-konfront taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info