Referenza: 1379/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/02/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
ABELA PAUL ET vs BUSIETTA GARDENS MADLIENA LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, KORREZZJONI TA` - ZIEDA TA` TALBIET
Fil-Qosor
F'din il-kawza l-atturi fittxu lill-attrici sabiex tittrasferilhom proprjeta` immobbli li kienet giet pattuwita bhala konsiderazzjoni fuq kuntratt ta` appalt.

Irrizulta waqt il-kawza li s-socjeta` konvenuta kienet ittrasferiet l-immobbli in kwistjoni, allura l-atturi talbu korrezzjoni tac-citazzjoni sabiex jizdiedu tliet talbiet intizi sabiex is-socjeta` konvenuta tigi kundannata thallas id-danni.

L-ewwel Qorti qieset li kien hemm xebh bizzejjed bejn dan it-tip ta' kuntratt u l-weghda ta' bejgh biex ikunu jghoddu b'analogija id-dispozizzjonijiet tal-ligi, jew ghall-inqas uhud minnhom, li jirregolaw dak l-istitut, partikolarment l-Art. 1357 tal-Kodici Civili:

1357. (1) Il-weghda ta' bejgh ta' haga bi prezz determinat, jew bi prezz li ghandu jigi stabbilit minn persunawahda jew izjed bhalma jinghad fl-Artikoli ta' qabel dan, ma titqiesx bejgh; izda, jekk tigi accettata, iggib, f'dak li wieghed, l-obbligu li jaghmel il-bejgh, jew, jekk il-bejgh ma jkunx jista' izjed isir, l-obbligu li jhallas id-danni lill-accettant.

L-ewwel Qorti qieset li dan l-Artikolujuri illi t-talba ghall-hlas tad-danni tista' tiehu post it-talba ghat-trasferiment fil-kaz illi t-trasferiment ma jkunx jista' izjed isir; iz-zewg talbiet huma essenzjalment ekwivalenti u ghalhekk laqghet it-talba ta' l-atturi ghall-korrezzjoni billi ma jkun hemm ebda bdil fis-sustanza ta' l-azzjoni.

Il-Qorti ta' l-appell ikkonfermat dan ir-ragunament u qieset li t-talbiet addizzjonali kienu ta' natura kontingenti u konsegwenzjali ghat-talbiet principali; fis-sens li dawn jistghu jiskattaw biss kemm-il darba jezisti impediment biex, f'kaz ta' ezitu favorevoli ghat-talbiet attrici, it-trasferiment ta' l-immobbli jkun jista' tassew isir skond il-ftehim.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni