Reference: 3463/1996/1

Judgement Details


Date
16/02/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MARPIERRE ESTATES LTD. vs GRECH JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA SLEALI, EFFETT TA` INTENZJONALITA` FUQ IL-LIKWIDAZZJONI TA` DANNI U PENALI - KONKORRENZA SLEALI, MHUX MEHTIEGA L-PROVA TA` ELEMENT INTENZJONALI JEW MALA FEDE
Summary
Jekk il-fatt ta' konkorrenza sleali jkun gie stabbilit, l-indagini tal-Qorti tieqaf hemm. Fi kliemiehor, ma hemmx ukoll il-htiega li jigi indagat l-element intenzjonali biex tigi stabbilita l-male fede.

Il-fatt jekk l-ingann ikunx frawdolenti, jew semplicement accidentali, jew derivanti minn zball, ma jaghmel l-ebda differenza.

Apparti l-aspett deklaratorju dwar responsabilita`, l-element intenzjonali jista' jkollu piz fuq l-eventwali determinazzjoni u likwidazzjoni ta' danni jewghoti ta' penali. Jekk, per ezempju, jirrizulta li l-intenzjoni ta' min deher li agixxa skorrettement ma kienitx wahda "in mala fede", riflessjoni fuq il-penali jista` certament ikun hemm. Jekk imbaghad jirrizulta inoltre li bhala fatt ebda danni, jew danni minimi u negligibbli, gew ikkagjonati,anke hawn ikun xorta wahda difficli ghall-Qorti biex tghaddi ghal-likwidazzjni tad-danni.

Il-kwistjoni tal-buona u male fede tista` tkun importanti ghall-entita` tal-penali, ghall-bqija l-kolpahi sufficjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info