Reference: 1722/2001/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
RAMSAY CORINNE ET vs BUGEJA JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
TITOLI TA` NOBBILTA`, GURISDIZZJONI TAL-QRATI DWAR - TITOLI TA` NOBBILTA`, RIKONOXXIMENT TA`
Summary
L-Artikolu 28 ta' l-Att dwar Gieh ir-Repubblika jiddisponi li:

(1) It-titoli ta' nobbilta` m'humiex rikonoxxuti u kull privilegg jew dritt iehor ancillari ghal xi titolu bhal dak ghandu jispicca milli jkollu effett.

Il-legislatur ghamilha cara li ma' jibqax jirrikonoxxi titoli ta' nobilta' u ried ukoll illi ebda awtorita' pubblika ma' tibqa' tiehu konjizzjoni taghhom. Ma jikkoncerna xejn lis-socjeta' li wiehed isejjah lilu nniffsu Baruni jew Konti ta' fejn irid, u certament ma ghandhux jikkoncerna lill-Qorti. L-atturi stess jekk iridu, ghandhom kull dritt isejjhu lilhom infushom dak li jridu minghajr hadd ma jinvoka l-intervent tal-Qorti dwar dan. Hu car li l-legislatur majridx li l-organi pubblici jahlu l-hin taghhom dwar vertenzi simili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info