Reference: 2196/2000/1

Judgement Details


Date
23/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GEORDIE COMPANY LIMITED vs AZZOPARDI MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, BL-IMNUT - BEJGH, BL-INGROSSA - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-IMNUT - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-INGROSSA
Summary
Il-preskrizzjoni taht l-Artikolu 2148(b) tal-Kodici Civili tapplika ghall-bejgh bl-imnut (retail fit-traduzzjoni ingliza). Dan ifisser bejgh fi kwantitajiet zghar lill-pubbliku - bl-ingliz skond id-dizzjunarju sale of goods in small quantities to the public, usually through a shop.

F' dan il-kaz il-konvenut ma kienx qed jixtri bl-imnut ghaliex in effetti hu kien qed jixtri bi kwantitatjietsufficjenti bizzejjed ghall-hanut tieghu biex imbaghad hu jerga jbieghhom. Hu ma kienx il-pubblikuizda xtara bl-intenzjoni li jbiegh lill-pubbliku u l-kwantitajiet illi xtara certament ma kienux zghar, ghalhekk gie ritenut li din il-preskrizzjoni ma kienetx applikabbli ghall-kaz in ezami.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info