Reference: 341/1998/1

Judgement Details


Date
30/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
FENECH CARMEL NOE vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, META ZVILUPP MA JSIRX FIT-TERMINU TAL-PERMESS
Summary
Jekk persuna tkun ottjeniet permess ghall-izvilupp izda ma tibnix fiz-zmien indikat fil-permess wiehed difficilment jista' jargumenta li si tratta ta' drittijiet akkwiziti kif jissemma fil-proviso aktar qabel citat, in vista tal-fatt li d-drittijiet li kienu johorgu mill-permess kienu marbutin ghalzmien limitat u f'dan iz-zmien limitat l-istess drittijiet ma gewx utilizzati.

Ghalhekk applikazzjoni gdida ghall-istess zvilupp ghandha tigi valutata skond il-policies vigenti f'dak iz-zmien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info