Reference: 1152/1994/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEGIORGIO SYLVIA ET vs DA CREMA MASSIMILIANO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, SKOP TA` AZZJONI GHAR-RIZARCIMENT TA` - DANNI, WEIGHTED AVERAGE FIL-KAZ TA` DIVERSI TIPI TA` DIZABILTA`
Summary
Hu principju gwida regolanti materja ta' rizarciment ta' danni illi min isofri dannu ghandu jigi re-integrat f' dak li jkun tilef b' konsegwenza ta' l-event dannuz u mhux dak li jiehu vantagg meta danikun indebitu jew mhux misthoqq;

Il-Qorti adottat il-principju maghruf bhala "weighted average" fil-kaz ta' persuna li tkun sofriet aktar minn tip wiehed ta' dizabilita`.

Ghalhekk metawiehed jikkomputa d-dizabilita` totali din trid tigi konsiderata in relazzjoni mal-persuna fizika shiha minghajr ebda presunzjoni a priori li multiplicita` ta' feriti jigu komputati komplessivament.Dak li jrid jigi stabbilit ma huwiex il-grad ta' nkapacita` f'sens purament mediku, izda l-effetti li l-hsara personali ghandha fuq il-qliegh tad-danneggjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info