Reference: 192/1995/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
KONTROLLUR TAD-DWANA vs HAYES JOHN G.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ITTRA UFFICJALI, META TIKKONTJENI ZBALL - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA` - META ITTRA UFFICJALI TIKKONTJENI ZBALL
Summary
Meta ittra ufficjali tkun milquta b'lapsus calami (e.g. zball fl-indikazzjoni tan-natura tad-dejn reklamat) xorta wahda tista' titqies bhala korretta u accettabbli u ghandha tinghata l-piz u l-konsiderazzjoni taghha. Dak, jigifieri, ta' l-effett prattiku tal-preservazzjoni tal-jedd tal-parti kreditrici fl-azzjoni. Japplika allura d-dispost ta' l-Artikolu 889 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li a propozitu jipprovdi li l-iskop ta' l-ittra ufficcjali qua att gudizzjarju huwa dakintiz li jqieghed lil haddiehor f' mala fidi jew biex izomm shah il-jeddijiet tieghu nnifsu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info