Reference: 3355/1996/1

Judgement Details


Date
28/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FRENDO EMANUEL vs AZZOPARDI CARMELO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT, MANDANT MHUX MARBUT BL-AGIR ULTRA VIRES TAL-MANDATARJU - MANDAT, MANDAT VERBALI - MANDAT, MHUX MEHTIEG LI JSIR BIL-MIKTUB - MANDAT, PROVA TA`
Summary
Meta fl-ezekuzzjoni tal-mandat il-mandatarju jeccedi l-poteri lilu konferiti hu ma jobbligax lill-mandant hlief jekk dan espressament jew tacitament jirratifika l-operat tieghu [Artikolu 1880(2) tal-Kodici Civili]. F' dan il-kaz il-mandant ma huwiex legalment tenut jirrikonoxxi l-kuntratt bhala vinkolanti ghalih u allura jkollu d-dritt ta' azzjoni fil-konfront tal-mandatarju jew l-eredi tieghu, ghar-restituzzjoni lilu ta' l-oggett li l-mandatarju jkun akkwistat akkont u fl-interess tieghu proprju;

Il-mandat ghax-xiri ta` immobbli ma jehtiegx li jsir bil-miktub.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info