Referenza: 779/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/01/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AZZOPARDI VINCENT vs BLYE ENGINEERING CO LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI, NEGLIGENZA FIT-TMEXXIJA TA` L-EWWEL KAWZA - RITRATTAZZJONI, QERQ - RITRATTAZZJONI, SENTENZA TA` L-EWWEL GRAD - FATTI LI JIFFORMAW IL-BAZI TAR-RITRATTAZZJONI JRIDU JKUNU SARU MAGHRUFA LIR-RITRATTAND WARA LI JKUN GHALAQ IZ-ZMIEN TA` L-APPELL
Fil-Qosor
L-Artikolu 812 tal-Kap. 12 jiddisponi illi "ir-ritrattazzjoni ta' kawza deciza b' sentenza moghtijaminn qorti ta' l-ewwel grad, u li ghadiet f' gudikat, tista' tinghata ukoll, fuq talba tal-partijietli jkollhom interess, f' kull wiehed mill-kazijiet imsemmijin fl-ahhar artikolu qabel dan, basta lil-parti tkun giet taf bil-fatti illi minhabba fihom titlob ir-ritrattazzjoni, wara li jkun ghalaq iz-zmien ta' l-appell";

Fil-kaz ta' decizjonijiet minn Qorti ta' prim' istanza l-ligi tirrikjedi tassattivament xi haga ohra. Dak cjoe li r-ritrattand jehtieglu jiddemostra u jissodisfa ukoll bhala pre-kondizzjoni ghall-aditu tat-talba tieghu illi hu ser jaf bil-fatti li jintitolawh iressaq it-talba tar-ritrattazzjoni wara li kien skorra z-zmiem ta' l-appell.

L-Artikolu 811(a) tal-Kap. 12 jipprovdi ghal ritrattazzjoni "jekk is-sentenza tkun ittiehdet bil-qerq ta' wahda mill-partijiet bi hsara ta' l-ohra".

Il-Qerq, ghall-finijiet ta' dan l-artikolu, kellu jkun tali li minghajru l-parti l-ohra ma kienetx tigi kundannata, u l-ommissjoni jew l-insufficenza ta' difiza m'humiex kawza gusta ghal ritrattazzjoni.

Hija dottrina tradizzjonali illi jekk il-parti ma giebitxil-prova mhux minhabba d-dolo tal-parti l-ohra, izda ghan-negligenza taghha, ma tkunx tista' wara li jkun hemm sentenza li ghaddiet in gudikat, tmur ghar-rimedju hekk straordinarju fil-procedura gudizzjarja.

Mhux koncepibbli l-qerq naxxenti mill-fatt u cirkostanza li kienu ghal kollox notilill-persuna li suppost giet imqarrqa u li kienet konsapevoli taghhom. Jekk imbaghad il-qerq jirrisjedi fil-fatt li xi Qorti giet sgwidata, allura wkoll ma jistax jissussisti l-qerq fit-termini ta' dan is-subinciz ghaliex ir-ritrattand kellu kull opportunita` u facilita` li jgib dan il-fatt li minnu issa qed jillamenta a konjizzjoni tal-Qorti fil-mument opportun u a tempo debito.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni