Reference: 686/1997/1

Judgement Details


Date
14/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
JP ADVERTISING LIMITED vs GALEA TESTAFERRATA AV SIMON ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, RESPONSABILITA` GHAL REAT LI JKUN SAR BIR-RIEDA MINN WIEHED MILL-MIZZEWGIN
Summary
L-Artikolu 1327 tal-Kodici Civili jiddisponi li:

Bla hsara ghad-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 1329 il-beni li jkunu parti mill-komunjoni ta' l-akkwisti jbatu biss id-djun li gejjin:

(f) kull dejn jew indennizz dovut bhala rimedju civili minn xi wahda mill-partijiet fiz-zwieg meta dak l-indennizz ma jkunx dovut bhala rimedju civili dwar reat li jkun sar bir-rieda.

A contrario sensu, ladarba l-qerq ikun sar bir-rieda, mela d-dejn ma jolqotx il-beni tal-komunjoni, hlief, skond l-art. 1329 tal-Kodici Civili, sal-valur ta' sehem il-konvenut fil-komunjoni, jekk il-beni parafernali tieghu ma humiex bizzejjed biex jaghmlu tajjeb ghad-dejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info