Reference: 463/2002/1

Judgement Details


Date
23/01/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TONNA FRANGISKU ET vs ZERAFA MARTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NOTIFIKA, MODALITA` TAL-PROCEDURA TAL-AFFISSJONI U PUBBLIKAZZJONI - META JITQIES LI TKUN SARET IN-NOTIFIKA
Summary
L-Artikolu 187(3) tal-Kap. 12 jiddisponi inter alia li meta n-notifika ssir bil-procedura tal-pubblikazzjoni u affissjoni, in-notifika titqies li tkun saret "fit-tielet jum tax-xoghol wara l-ahhar data meta tkun giet pubblikata jew minn meta tkun twahhlet il-kopja, skond liema tigi l-aktar tard."

It-terminu ghalhekk dettat fl-Artikolu 187 (3), in kwantu terminu gudizzjarju jew legali, ma setghax jigi akkorcjat.

In-nuqqas ta' osservanza ghal dan it-terminu procedurali fil-Qorti ta'l-ewwel grad spiss drabi jimporta n-nullita` tas-sentenza u dan ghar-ragunijiet fundamentali ta' gustizzja, kemm procedurali, kemm sostanzjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info