Referenza: 5/1996/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
ZAMMIT BRIAN ET vs TIVOLI CATERERS CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, FEJN IRID ISIR ID-DEPOZITU TAL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ - APPELL, KIF IRID ISIR IL-HLAS TAL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ - APPELL, SA META TRID TITHALLAS IL-GARANZIJA IN KAWTELA TA` L-ISPEJJEZ
Fil-Qosor
Il-garanzija in kawtela ta' l-ispejjez ta' l-appell tifforma parti ntegrali mill-proceduri ta' revizjoni, tant li l-Qorti ta' l-Appell, jekk meta tissejjah il-kawza jinstab li ma tkunx saret tali garanzija, kif provdut fl-artikolu 249 tal-Kap 12, kellha minnufih tghaddi biex tiddikjara l-appell dezert.

Mal-prezentata tar-rikors ta' l-appell, l-atti tal-kawza kienu ghaddew fil-kompetenzatal-Qorti tal-Appell u l-Prim'Awla ma jkunx baqghalha gurisdizzjoni biex tiehu konjizzjoni ta' attifir-rigward ta' dak il-process. Hu ghalhekk diga' koncettwalment skorrett illi jigu prezentati proceduri ghall-ftuh tar-Registru ghad-depozitu tal-kawtela quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili fl-atti ta' kawza pendenti quddiem il-Qorti tal-Appell.

It-terminu preskritt ghad-despozitu tal-kawtela huwa perijodu ta' dekadenza u ghalhekk mhux prorogabbli.

Is-subinciz (2) ta' l-artikolu249 jipprovdi illi l-garanzija kellha tkun fis-somma stabbilita mir-Registratur u kellha ssir, jew billi jigu depozitati flus likwidi, jew billi tinhareg garanzija bankarja ta' Bank li jkollu licenzjaskond l-Att dwar il-Kummerc Bankarju skond l-iskeda (c) li tinsab mal-Kodici ta' Procedura u Organizzazzjoni Civili. Hlas b'cheque personali mhux regolari u ma jitqiesx li jissoddisfa l-vot tal-Ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni