Reference: 247/1987/1

Judgement Details


Date
28/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ABELA MARIA NOE vs CACHIA EMMANUEL ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, HTIEGA TA` ITTRA UFFICJALI JEW PROTEST QABEL LI TIPPRECEDI ATTI GUDIZZJARJI LI JIBDEW PROCEDIMENTI KONTRA L-GVERN ECC - SOCJETA` KUMMERCJALI, NATURA TA` AZZJONI BIEX SOCJETA` TERGA TITQIEGHED FUQ IR-REGISTRU TAS-SOCJETAJIET - SOCJETA` KUMMERCJALI, RIVERZJONI TAL-ISTRALC - SOCJETA` KUMMERCJALI, TQEGHID MILL-GDID FUQ IR-REGISTRU WARA STRALC
Summary
L-atturi allegaw illi socjeta' en nom collectif kienet giet mnehhija mir-Registru tas-Socjetajiet Kummercjali a bazi ta' dikjarazzjoni falza ta' whud mill-konvenuti. Il-Qorti irriteniet illi din ma kienetx azzjoni dwar stharrig ta' ghemil amministrattiv tar-Registratur tas-Socjetajiet imma kienet azzjoni mista li tikkomprendi wkoll indagini tal-operat ta' dawk il-konvenuti li kienu responsabbli ghad-dikjarazzjoni falza. Ghalhekk il-Qorti iddecidiet li kellha gurisdizzjoni li tisma' l-kawza ai termini tal-Art. 742 tal-Kap. 12 (illum abrogat).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info