Referenza: 3/1997/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
GATT LUDGARD ET vs CASSAR PAULINE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, IL-BZONN MA JINTITOLAX LIS-SID GHAR-RIPRESA TA` FOND KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` MAHZEN
Fil-Qosor
Il-fatt illi l-inkwilin ikun persuna anzjana, bl-ebda mod ma jipprekludih la li jkompli jaghmel in-negozju, anke jekk b'ritmu ridott, u wisq anqas ma jcahdu mid-dritt illi jkompli jzomm mahzen li jkunghalih mehtieg biex fih izomm merkanzija ta' negozju li hu, forsi wkoll minhabba l-eta' avanzata, kien jehtieg illi bil-mod il-mod izarma.

Fil-kaz ta` non uso ta' hanut, huwa doveruz li jigi provat li n-negozju kien baqa' attivat ghall-bejgh ta' merkanzija, (anke hawn mhix eskluza r-riduzzjoni fl-attivita' kummercjali minhabba cirkostanzi li jiggustifikawha bhal eta' avanzata), billi f'danil-kaz in-non uso tal-hanut jipprovoka dannu lill-avvjament bi pregudizzju ovvju ghal sid il-kera.

F`kaz ta` non uso ta' mahzen kull ma jehtieg li jigi provat hu il-fatt illi l-inkwilin kienu baqa' jutilizza, u dan mhux kapriccjosament jew taparsi, l-fond ghad-destinazzjoni unika tieghu biex fih tigi mqeghda l-merkanzija ta' negozju. In-non uso f'dan il-kaz kellu allura jkun provat fi grad wisq oghla minn dak mehtieg fil-kaz ta' hanut. Dan ghaliex, mhux eskluz li f'certi cirkostanzi jista' jigri li l-mahzen jkun ghadu qed jigi uzat anke jekk in-negozju li kien iservi kien gie likwidat jew kien fil-process li jigi likwidat. F'dan ir-rigward hu car illi l-gudikant kellu latitudini ta' apprezzament biex jistabilixxi meta l-inattivita' ta' l-inkwilin li jutilizza l-fond biex fih jahzen il-merkanzija setghet tigi kwalifikata bhala non uso ghall-finijiet tal-ligi.

Is-sid hu intitolat li jiehu lura fond mikri ghal skop ta' negozju, kif definit fl-artiklu 2 ta' l-Kap 69, bissjekk l-inkwilin ikun moruz fil-hlas tal-kera jew jekk l-inkwilin jaghmel hsara kbira fil-fond, jew finalment, jekk ma jkunx qed juza l-fond ghall-iskop li ghalih kien inkera. Il-bzonn tas-sid ma jintitolahx jirriprendi l-fond mikri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni