Referenza: 131/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
ATTARD DORIS vs BORG JULIAN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, GUSTIFIKAZZJONI GHAL MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, META S-SID JIRRIFJUTA LI JACCETTA L-KERA
Fil-Qosor
Fejn is-sid ikun qieghed jirripudja lill-inkwilin tieghu billi f'xi zmien jirrifjuta li jaccetta l-kera dovut, ma setghax wara jippretendi li seta' jibbaza talba ghall-izgumbrament fuq il-morozita' fil-hlas ta' dak li huwa ma riedx jaccetta, semplicement billi jallega li d-depozitu legali ma sarx korrettement jew fil-hin. Argumentazzjoni diversa ma tkunx taghmel sens f'cirkostanzi fattwali bhal dawn. Il-morozita' fil-kera allura ma kellhiex titqies fl-astratt, imma fir-realta' tas-sitwazzjonifejn l-inkwilin jonqos li jhallas dak li hu minnu dovut versu s-sid li jkun preparat li jaccettah.

Ma hemmx morozita' meta l-adempiment ta' l-obbligazzjoni jkun gie ostakolat u impedut mill-istess kreditur. Il-ligi mhix intiza biex taghti pretest lill-lokatur biex jirrexindi l-kuntratt tal-kirja imma biss biex tissalvagwardjah fil-hlas tal-kera. Hu ghalhekk meta jkun hemm cirkostanzi lijiggustifikaw l-atteggjament ta' l-inkwilin fin-nuqqas tieghu li josserva l-obbligu tieghu skond il-ligi, ma jiddekadix mid-dritt tieghu biex tigi lilu mgedda l-lokazzjoni. Fuq dan it-taghlim u principju ta' gustizzja u ekwita'.

Fil-kaz ta' morozita' fil-pagament tal-kera il-gudikant allurama kellux jiehu attitudini assolutista fis-sens li appena jkun cert illi l-inkwilin ma jkunx hallaspuntwalment ghal darbtejn, kellu bilfors u necessarjament jaccetta t-talba tas-sid ghall-izgumbrament ta' l-inkwilin. Hu kellu jiehu in konsiderazzjoni c-cirkostanzi kollha tal-kaz biex jistabilixxijekk kienx hemm xi gustifikazzjoni oggettivament ragonevoli u legalment sostnuta biex jiggustifika l-morozita.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni