Reference: 1294/1999/1

Judgement Details


Date
09/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
FALZON CARMELO ET vs MALTACOM PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, EFFETT TA` RITRATTAZZJONI FUQ INTERRUZZJONI LI SSEHH BL-ISTITUZZJONI TA` KAWZA - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI SSEHH BL-ISTITUZZJONI TA` KAWZA - PRESKRIZZJONI, INTERRUZZJONI TA`
Summary
L-Artikolu 2131 tal-Kodici Civili jiddisponi li "Il-preskrizzjoni tinkiser b'talba gudizzjarja, ukoll jekk din it-talba ma tkunx giet innotifikata lill-konvenut minhabba li jkun nieqes minn Malta jewghal xi raguni tajba ohra, basta li l-attur jissokta l-kawza kontra kuratur mahtur mill-qorti, bil-mod li jinghad fil-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili, u jiehu sentenza fuq dik it-talba."

L-Artikolu 2132(1) umbaghad jiddisponi li "Il-ksur tal-preskrizzjoni maghmul b'talba gudizzjarja jitqies bhallikieku ma sarx, jekk l-attur jirrinunzja ghat-talba, jew jekk il-kawza tibqa' dezerta, jew jekk it-talba tigi michuda."

It-thassir ta` sentenza permezz ta` ritrattazzjoni majeliminax l-effetti ta` interruzzjoni tal-preskrizzjoni li tkun sehhet bil-prezentata tac-citazzjoni relattiva ghas-sentenza mhassra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info