Reference: 983/2003

Judgement Details


Date
13/01/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
MALTESE CROSS COMPANY LIMITED vs SCHEMBRI MARK ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, GARANZIJA - DEJN MHUX KAWTELAT B`IPOTEKA
Summary
Sabiex jigi determinat jekk tezistix garanzija xierqa ohra li tissoddisfa l-pretensjoni ta' min ikuntalab il-hrug ta' l-att kawtelatorju ai termini ta' l-Artikolu 836(1)(c) tal-Kap. 12, dejn, anke jekk mhux kawtelat b'ipoteka specjali, xorta wahda ghandu jitqies esigibbli u l-kreditur mhux kawtelatxorta wahda jista jitlob il-bejgh bis-subasta tad-dar proprjeta` tar-rikorrenti; l-ipoteka specjalitaghti diritto di seguito u prior ranking ghal-hlas, izda kreditur normali xorta wahda jista' jagixxi fuq il-proprjeta` tad-debitur u johloqlu diversi problemi fir-rigward.

Proprjeta` immobbliipotekata ghandha tinghata valur inqas minn dak kummercjali ghaliex jekk tinbiegh bil-procedura tas-subasta ggib valur ferm inqas minn hekk.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info