Referenza: 199/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/01/2004
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CAUCHI GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ESTRADIZZJONI, META TREGGIEGH LURA JISTA` JITQIES INGUST JEW OPPRESSIV - ESTRADIZZJONI, ZMIEN RELEVANTI
Fil-Qosor
L-Artikolu 8(1) tal-Kap. 276 jipprovdi li biex reat li bih persuna tkun akkuzata fil-pajjiz rikjedent jikkwalifika bhala "reat ta' estradizzjoni" irid jissodisfa tliet kriterji:

A. ikun reat kopert bl-arrangament bejn il-pajjiz rikjedent (cioe` l-pajjiz li jkun qed jitlob it-treggigh lura) uMalta;

B. ikun reat li dwaru wiehed jista' jehel skond il-ligi tal-pajjiz rikjedent il-pienata' prigunerija ghal zmien ta' tnax-il xahar jew aktar; u

C. "l-eghmil jew nuqqas li jikkostitwixxi r-reat, jew l-ghemil jew in-nuqqas ekwivalenti kien jikkostitwixxi reat kontra l-ligi ta' Malta li kieku sar f'Malta jew, fil-kaz ta' reat extra-territorjali, fl-istess cirkostanzi barra minn Malta".

Ghall-finijiet tal-Artikolu 8 ma jaghmilx sens li wiehed ihares lejn id-data meta saret it-talba ghall-estradizzjoni. L-ezercizzju li jrid isir ghall-finijiet ta' l-imsemmi Artikolu 8 suppost li jsir ukoll (mill-awtoritajiet tal-pajjiz rikjedent) qabel ma tkun saret it-talba ghall-estradizzjoni, b'mod li l-unika data li dak li jkun ikun fadallu biex jirreferi ghaliha fil-passat ghall-finijiet ta' twegiba ghall-mistoqsija hawn aktar 'l fuq maghmula hija d-data ta' meta allegatamentsar ir-reat li fil-konfront tieghu tkun qed tintalab l-estradizzjoni.

Biex treggigh lura jista' jitqies ingust irid jirrizulta, imqar fuq bazi ta' probabbilita`, li l-appellant sejjer b'xi modjigi pregudikat kontra l-ligi fil-process kontra tieghu li talvolta jigi celebrat fil-pajjiz rikjedent; u biex tali treggigh jitqies oppressiv irid jirrizulta (dejjem imqar fuq bazi ta' probabbilita`)li minhabba tibdil fic-cirkostanzi personali ta' l-appellant huwa ser isofri "hardship" li jeghlebl-esigenzi tal-ko-operazzjoni internazzjonali fl-amministrazzjoni tal-gustizzja. Fi kliem iehor, irid jirrizulta lill-Qorti li minhabba xi wahda mir-ragunijiet imsemmija fil-paragrafi (a), (b) jew (c)tal-Artikolu 20 tal-Kap. 276 ikun "unfair" li l-appellant jitregga' lura.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni