Reference: 726/1990/1

Judgement Details


Date
15/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
PACE MICHAEL vs MICALLEF RICHARD NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
CAUTIO IURATORIA, SA META TRID ISSIR IT-TALBA GHAL
Summary
L-artikolu 900 (1) tal-Kap 12, jipprovdi illi t-talba ghall-cautio iuratoria tird issir "qabel ma l-kawza (l-appell) tigi mqeghda fuq il-lista ghas-smiegh".

Dan seta biss jigi interpretat fis-sens li d-data ta' meta l-kawza, ossia l-appell ikun gie mqieghed fuq il-kawza ghas-smiegh, kellhabilfors tkun dik tal-jum ta' l-ewwel smiegh taghha. Hu dakinhar li l-kawza tkun qeghda fuq il-listaghas-smiegh l-ewwel darba. Id-digriet li bih il-Qorti tappunta l-kawza ghall-gurnata li fiha kellha tinstema' ma seta' bl-ebda mod jigi kwalifikat li kien f'dak il-jum li l-kawza kienet qed titqieghed fuq il-lista tas-smiegh. Dan kien digriet kamerali moghti mill-Qorti biex jirregola l-procedura, li ma kienx bhala regola accessibbli ghall-partijiet u li bl-ebda mod ma kien materjalment iqieghed il-kawza fuq il-lista tas-smiegh. Dan il-fatt isehh meta d-digriet moghti mill-Qorti jigi obdut mir-Registratur u jittiehdu l-passi amministrattivi biex, skond dik l-ordni, il-kawza titqieghed fuqil-lista tas-smiegh u l-appellant u l-appellat jigu mharrka ghas-smiegh tal-kawza f'dak il-jum.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info