Reference: 240/1998/1

Judgement Details


Date
15/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CALLEJA LOUIS NOE vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR - PERMESS GHALL-IZVILUPP, DEEMED APPROVAL
Summary
Sabiex ikun hemm deemed approval iridu jissusistu hamest elementi:

a) l-izvilupp propost iridikun sitwat f'konfini ta' skema dwar provvedimenti temporanji jew fil-konfini ta' pjan lokali approvat;
b) li l-applikazzjoni ghall-permess ta' l-izvilupp tkun trid tigi validata mill-Awtorita';
c) li jkun ghadda mhux anqas minn tnax-il gimgha zmien mid-data li fiha tkun giet validata l-applikazzjoni;
d) li f'dan il-perjodu, l-Awtorita' tkun naqset li ttawwal dak iz-zmien ta' tnax-il gimgha bi zmien addizzjonali ta' 26 gimgha bil-procedura indikata fil-provizo ghall-istess subartikolu; u
e) li l-applikazzjoni tkun tikkonforma mal-policies approvati.

Dan l-ahhar rekwizit jinvolvi certu element ta' interpretazzjoni u soggettivita' u allura l-possibilita' ta' konkluzzjonijiet divergenti.

Il-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar huwa kompost minn membri teknici li ghalhekk jistghu jivvalutaw jekk applikazzjoni hijiex konformi mal-policies approvati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info