Reference: 13/2000/1

Judgement Details


Date
14/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
ATTARD JOHN vs AGIUS CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, KOMPITU TAL-QORTI TAL-APPELL
Summary
Id-disposizzjonijiet tal-Att V ta' l-1995 li jillimitaw id-dritt ta' appell mit-Tribunal ghal Talbiet Zghar m'ghandhomx jigu estizi indebitament kontra l-volonta' tal-legislatur. Ghalhekk isegwi lil-kompitu tal-Qorti tal-Appell ghandu jkun ristrett ghal ezami akkurat tas-sustanza tal-appell biexjigi konsidrat l-ewwel u qabel kollox jekk l-istess appell jinkwadrax ruhu fil-parametri tal-limitita' appellabilita' previsti mil-ligi, ghaliex jekk ma jinkwadrax ruhu f'dawn il-parametri, allura d-dover tal-Qorti tal-Appell huwa li tiddikjara l-istess appell bhala irritu u null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info