Reference: 1003/2000/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
VASTEK INTERNATIONAL LTD vs ENGINEERING & TECHNOLOGY LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, KWALITA` PATTUWITA RIMEDJU DISPONIBBLI - BEJGH, MHUX TAL-KWALITA` PATTUWITA - BEJGH, TALBA GHAD-DANNI MINHABBA INADEMPJENZA - PROVA, DOKUMENT MHUX KONFERMAT BIL-GURAMENT TA` MIN KITBU
Summary
Il-Qrati Taghna f'diversi okkazzjonijiet irritenew li jekk il-venditur jikkonsenja haga li m'hijiextal-kwalita' pattwita l-kompratur jista' jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni jew altrimenti li jirceviha bi tnaqqis fil-prezz fuq stima ta' periti u li din l-azzjoni hija preskrivibblib'eghluq ta' sentejn mill-bejgh.

Talba ghad-danni fuq il-bazi tal-kwalita` pattuwita ma ghandha ebda bazi guridika u t-talbiet hemm kontenuti ma jistghux jintlaqghu peress illi tali azzjoni hiimproponibbli, u dan dejjem fl-ambitu ta' azzjoni naxxenti minn bejgh, fejn l-unici azzjonijiet li huma disponibbli ghall-kompratur huma l-azzjoni dwar il-pacifiku pussess u difett latenti skond l-artikolu 1427 u l-azzjoni fuq indikata li l-oggett mhux tal-kwalita` pattwita abbazi tal-artikolu 1390tal-Kap 16.

Dokument ezibit li ma jigix ikkonfermat bil-gurament ma jiswiex bhala prova tal-kontenut tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info