Referenza: 19/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/12/2003
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
VALENZIA GEOFFREY
Partijiet
COLOMBO RICHARD vs AWTORITA' TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, AVVIZ BIEX TIEQAF U TA` TWETTIEQ MA JISTAX JIGI EZEGWIT SAKEMM IKUN HEMM APPELL PENDENTI
Fil-Qosor
Ir-rikorrent ipprezenta r-rikors billi kien qed isostni li jekk li Stop and Enforcement Notice li nhareg kontra tieghu jigi attwat qabel ma' tigi debitament processata l-applikazzjoni tieghu quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar u minghajr ma' jigi moghti terminu xieraq u adekwat bhalma nghata lil haddiehor, id-drittijiet fondamentali tieghu ser jigu lezi, fosthom id-dritt li jgawdi hwejjgu, id-dritt li ikun hemm process xieraq, id-dritt li jahdem, id-dritt li ma jigix diskriminat.

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar sostniet a tenur tal-provvediment ta' l-artikolu55A (1) ta' l-Att 1 tal-1992, kif emendat bl-att numru XXI tal-2001, ghandha l-poter li twaqqaf kwalunkwe operazzjoni li fuqha l-istess Awtorita' tkun harget avviz biex tieqaf u ta' twettieq. Hi kienet infurmat lill-intimat illi hija kienet ser tesegwixxi l-parti biss tat-Twaqqif ta' l-avviz biexTieqaf u ta' Twettieq, u mhux l-Avviz fit-totalita' tieghu. L-azzjoni ta' l-intimati kienet programmata biex ma tippermettiex li l-fond de quo jibqa' jintuza illegalment. Il-parti l-ohra ta' l-avviz, u cioe' li r-rikorrent jregga lura kollox skond il-permess, kienet ser tistenna l-ezitu ta' l-applikazzjoni sanatorja li ghamel ir-rikorrent.

Ghalkemm l-Awtorita' ghandha l-poter li tenforzal-ordni li harget, izda la darba hemm l-appell pendenti, r-rikorrent ghandu dritt li jkollu processxieraq, u l-appell tieghu jigi deciz, qabel ma tigi enforzata l-ordni u ghalhekk l-Awtorita' ghandha tistenna l-ezitu ta' Appell qabel tipprosegwixxi bl-enforzar ta' l-avviz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni