Reference: 1810/1998/1

Judgement Details


Date
19/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
GALEA LAWRENCE J.M. vs MALTA SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - DRITTIJIET, RINUNZJA GHAL - IMPJIEG, DEFINIZZJONI TA` PAGA - IMPJIEG, KONDIZZJONIJIET AKTAR VANTAGGJUZI MINN DAK LI TIPPROVDI L-LIGI - PRESKRIZZJONI, AZZJONI TA` SEFTURI JEW PERSUNI OHRA MHALLSIN BIX-XAHAR, TA` L-ARTIGJANI JEW TAL-HADDIEMA BIL-GURNATA - BONUS - PRESKRIZZJONI, AZZJONI TA` SEFTURI JEW PERSUNI OHRA MHALLSIN BIX-XAHAR, TA` L-ARTIGJANI JEW TAL-HADDIEMA BIL-GURNATA - NOTICE MONEY
Summary
Il-preskrizzjoni taht l-Artikolu 2147(c) tal-Kodici Civili, i.e. il-preskrizzjoni ta` sena fil-kaz ta` l-azzjonijiet tas-sefturi jew persuni ohra mhallsin bix-xahar, ta' l-artigjani jew tal-haddiema bil-gurnata, ghall-hlas tal-granet tal-pagi, tas-salarji jew tal-fornituri li jkollhom jiehdu ma tapplikax ghal notice money dovut minn min ihaddem.

Bonus huwa milqut mill-imsemmija preskrizzjoni.

Impjegat ma jistax jigi mcahhad min-notice money fuq il-bazi ta' Voluntary Retirement Scheme minghajr ma jinghata pre-avviz ta' din il-kondizzjoni.

Madanakollu, in principju, skema ta' dan it-tip kemm-il darba jkun aktar vantaggjuz ghall-haddiem huwa validu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info