Reference: 1547/1998/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GALEA CARMELO vs AGIUS OLGA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL - KONTUMACJA, PRINCIPJI REGOLATURI - NOTIFIKA, INDIRETTA - MEMBRI TA` L-ISTESS FAMILJA LI JKUNU JGHIXU FLIMKIEN - NOTIFIKA, VALIDITA` TA`
Summary
1) Il-kontumacja ma tistax tigi gustifikata jekk kienet volontarja.

2) Anqas tista tigi skuzata jekk almenu kolpuza.

3) Biex ikun hemm lok ghal gustifikazzjoni hemm bzonn li tigi pruvatakawza gusta.

4) Din il-kawza gusta ghandha tkun tikkonsisti f' impediment legittimu.

5) L-impediment biex ikun legititmu ghandhu jkun indipendenti mill-volonta tal-kontumaci.

6)L-izball mhux impediment legittimu jekk ma jkunx invincibbli.

7) Dan l-impediment legittimu jista jkun una necessita' impellente di chiamata ad altri doveri imprescindibili.

8) L-impossibilita' li wiehed jidher ghas-subizzjoni jew almenu d-difikolta' gravi biex tista tikkostitwixxi impediment legittimu ghandhu jkun fiziku u eccezjonalment biss tista tkun morali.

Hawnhekk il-Qorti qieset li notifika ta' citazzjoni fil-konfront ta' mara mizzewga f'idejn ir-ragel taghha fil-hanut fejn dan kien jahdem kienet valida peress illi l-mens legis hu certament li wiehed jippresumi limembri tal-istess familja li jghixu fl-istess dar jghaddu dokumenti ta' certa importanza lill xulxin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info