Reference: 1154/1999/1

Judgement Details


Date
28/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
MILLER DISTRIBUTORS LTD. vs ZAMMIT IGNATIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURA SOMMARJA SPECJALI, META GHANDHA SSIR L-EWWEL DEHRA
Summary
Il-proceduri sommarji huma l-eccezzjoni u ghalhekk id-disposizzjonijiet relattivi kontemplati fil-ligi ghandhom jigu osservati bir-reqqa. Ghalhekk jekk l-ewwel dehra ssir qabel gheluq il-hmistax-il gurnata minn notifika tac-citazzjoni lill-konvenut il-kawza trid tigi differita entro t-tletin jum mill-istess notifika hekk kif jispecifika l-Art. 169 tal-Kap. 12. Jekk dawn ir-regoli ma jigux rispettati il-konvenut ghandu jithalla jressaq nota tal-eccezzjonijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info