Reference: 36/1998/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ZAMMIT TABONA CHARLES ET vs WALKER ALFRIDA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, ELEMENTI MEHTIEGA SABIEX GARAGE JEW REMISSA JIKKWALIFIKAW BHALA HANUT GHALL-FINIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, GARAGE JIKKOMPRENDI MAHZEN GHALL-UZU KUMMERCJALI
Summary
Is-semplici deskrizzjoni ta' fond bhala "garage" ma jfisserx illi l-uzu li jsir fih hu dak mifhum fil-parlata komuni in kwantu l-istess deskrizzjoni tigi spiss uzata ghal fond li jkun mikri ghal skopijiet diversi.

B'mod illi, jekk fond jinkera bhala hanut xejn ma jiswa illi fl-ircevuti jigi ndikat bhala garage.

Dan ighodd ukoll anke fil-kaz ta' store anke jekk dan barra l-magazzinaggtal-merkanzija jintuza ghall-vettura li titrasporta l-istess merkanzija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info