Reference: 510/2000/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VODAFONE MALTA LIMITED vs VELLA MARK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, DOKUMENT MHUX KONFERMAT BIL-GURAMENT TA` MIN KITBU - PROVA, KORRETTEZZA TA` STATEMENTS MHUX KONTESTATI - PROVA, META JIGI PREZENTAT RENDIKONT DETTALJAT
Summary
Fl-ordinament guridiku taghna jvigi l-principju illi r-rizultanzi istruttorji jistghu jigu ottenutibi kwalsiasi mod. Hekk jinsab proprju dettat fl-Artikolu 558 tal-Kap 12, purke dik il-prova l-ohratkun rilevanti ghall-kwestjoni fil-kawza bejn il-partijiet. Naturalment l-apprezzament tar-rilevanza tal-provi hu mbaghad imholli fl-ghaqli gudizzju tal-gudikant.

Hawnhekk gie ritenut li statement dettaljat kien jikkostitwixxi prova valida sabiex il-Qorti tilqa' t-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info