Reference: 1479/1996/1

Judgement Details


Date
15/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
KORPORAZZJONI TELEMALTA vs HILI DIANE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, QORTI TAT-TIENI GRAD MA TIDDISTURBAX ID-DIXXIPLINA TAL-PROCEDURI TA` L-EWWEL QORTI HLIEF GHAL MOTIVI GRAVI - KOMUNJONI TA` L-AKKWISTI, DJUN TA`
Summary
Huwa pacifiku illi f'materja ta' dixxiplina tal-proceduri Qorti tat-tieni grad bhala regola ma tiddisturbax ir-regolament tal-Qorti tal-ewwel grad jekk mhux verament ghall-motivi gravi, dak li fil-fehma tal-Qorti certament hawn ma huwiex il-kaz. Dan ghaliex mill-provvediment tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili l-andament tal-kawza huwa sostanzjalment, anke jekk forsi mhux assolutament, imholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti. Kif drabi ohra inghad, din il-fakolta` hija soggetta ghall-principji generali tar-raguni prattika u l-grad ta' din il-fakolta` imbaghad tiddependi mill-gudikant, u tista' toxxilla skond il-personalita` guridika li jipposjedi l-gudikant.

Iz-zewg mizzewgin huma responsabbli flimkien ghal djun tal-komunjoni ta' l-akkwisti. L-eventwali kwistjonijiet bejnmizzewgin dwar ir-responsabilita` ghal tali djun huma res inter alios acta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info