Reference: 477/1995/1

Judgement Details


Date
14/06/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
BUTTIGIEG PAUL ET vs AQUILINA JOSEPH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR PROPRJETÀ TA` ENTITAJIET EKKLESJASTICI, SUCCESSJONI TA` DRITTIJIET A FAVUR IL-GVERN
Summary
Permezz tal-Att dwar Proprjeta' ta` Entitajiet Ekklesjastici, il-Gvern issucceda lill-entitajiet eklesjastici f'kull dritt rejali, interessi, obbligi, pizijiet (minbarra pizijiet piji) u azzjonijiet relattivi ghall-proprjetarjiet trasferiti bis-sahha tal-Ftehim milhuq mas-Santa Sede.

Ghalhekkhuwa l-Gvern li jrid jagixxi sabiex jezegwixxi kawza ta` zgumbrament sabiex jizgombra lil xi hadd minn proprjeta` li tkun giet trasferita in virtu` tal-Att dwar Proprjetà ta` Entitajiet Ekklesjasticiu dan minkejja li l-kawza ta` zgumbrament tkun intrebhet mill-Knisja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info